Kamphorst Detachering
is gespecialiseerd in de bemiddeling van ervaren professionals binnen het gemeentelijk sociaal domein.

Sociaal Domein

Sociaal Domein

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, de jeugdwet en de Participatiewet. De decentralisatie van deze wetten is een grote inspanning geweest waarmee veel verantwoording en financiële middelen zijn gemoeid. Zorg en ondersteuning van burgers is de hoofdtaak. Gemeentelijke medewerkers dienen te beschikken over specialistische en actuele kennis van de wetgeving en werkwijze. Gemeenten hebben behoefte aan ervaren specialisten die flexibel zijn, verbindingen kunnen leggen en op verschillende gebieden (integraal) inzetbaar zijn.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo.

Jeugdwet

In deze Jeugdwet staat dat de gemeente de meeste zorg en hulp voor kinderen en jeugdigen voorziet. Het doel van de wet is om versnippering van de zorg voor de jeugd tegen te gaan en de zorg en hulp dichter bij het gezin te organiseren.

Participatiewet

Deze wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. Participatie’ betekent meedoen in de samenleving. De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat iedereen meedoet in de samenleving

Opdrachtgevers & Professionals

Nel, Accountmanager bij het Werkgevers Servicepunt
''Kamphorst denkt met je mee, ook bij waar jouw kracht ligt en wat haalbaar is in de huidige markt. Belangrijker nog is het gevoel van veiligheid en open karakter.''Liselotte, Teammanager Detacheringen & Werkgeversdiensten
''Prettige samenwerking, er wordt geluisterd naar de vraag en daar een kandidaat bij gezocht. Kamphorst denkt out of the box''

Klik hier om meer te lezen!

Waarom Kamphorst Detachering?

In overleg met de gemeente en de werknemer bieden wij maatwerk opleidingsmogelijkheden. Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op.

 

Meer weten over Kamphorst Detachering?
Klik hier om meer te lezen!

© Copyright 2020 Kamphorst Personeelsdiensten, All right reserved.